ADVENTSKI ŽENSKI ŠAHOVSKI TURNIR, 15.12.2018.

subota, 15.12.2018.

početak u 10 sati

dvorana Lenuci

Palace Hotel Zagreb

Zagreb

7 kola

10 minuta +3 sekunde

sve igračice iz Hrvatske i inozemstva

sportske nagrade

nema upisnine

osigurani šahovi i satovi

 

Prijave kod organizatora:

ŠK „Dama“ Đakovo

Ivanka Raguž ( 091-791-6953)

 

Zagrebački šahovski savez