ADVENTSKI ŽENSKI ŠAHOVSKI TURNIR


Đakovo, 2. 12. 2021.

16. turnir Dama – Adventski ženski šahovski turnir
19.12.2021. s početkom u 10 sati
Dvorana Lipa
Hotel Osijek
Osijek

7 kola
10 minuta +3 sekunde
Sve igračice iz Hrvatske i inozemstva
Sportske nagrade
Nema upisnine
Osigurani šahovi i satovi

Prijave kod organizatora:
ŠK „Dama“ Đakovo
Ivanka Raguž

Šahovski klub Dama Đakovo – Ivana Zajca 1 – 31400 Đakovo – mob. O91/791 6953 – IBAN: HR
4424120091140002109
OIB:19600391286

zgss_logo

ZŠS MASARYKOVA 22 10000 ZAGREB
Pon-Pet: 17:00 – 22:00
Sub: 18:00 – 22:00
zagrebacki.sah.savez@gmail.com